Organizayon Şeması

AKADEMIK PERSONEL ORGANIZASYON ŞEMASI

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALKIŞ

EĞİTİM ÖĞRETİMDEN SORUMLU
MÜDÜR YARDIMCISI

 

Öğr. Gör. Zihni Alp ÇEVİK

İDARİ İŞLERDEN SORUMLU
MÜDÜR YARDIMCISI

 

Öğr. Gör. Hüseyin DOĞAN

Bölümler

Bilgisayar Teknolojileri

 

Öğr. Gör. Ersan YAZAN

 

Öğr. Gör. Akın DOĞRU

 

Öğr. Gör. Ali İhsan ÇELİK

Bilgisayar Kullanımı

 

Yrd. Doç. Dr. Önder ŞANLI (Böl. Bşk.)

 

Öğr. Gör. Hüseyin KUTLU

 

Öğr. Gör. Hasan Hüseyin BOZ

 

Öğr. Gör. Ruziye ÖZSOY

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

 

Öğr. Gör. Bekir DEĞİRMENCİ (Böl. Bşk.)

 

Öğr. Gör. Dr. Mert ÖZGÜNER

 

Okutman Yahya Kemal BEYİTOĞLU

Finans  - Bankacılık ve Sigortacılık

 

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ALBAYRAK (Böl. Bşk.)

 

Öğr. Gör. Ahmet ŞAHİN

 

Öğr. Gör. Erkan SARSICI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

Öğr. Gör. Müberra ÇAKMAK ÇELİK

 

Öğr. Gör. Hüseyin DOĞAN

 

Öğr. Gör. Abdulkadir ŞAHİN

 

Öğr. Gör. Malik ATIŞ

Yönetim ve Organizasyon

 

Öğr. Gör. Aydın ÖZDEMİR (Böl. Bşk.)

 

Öğr. Gör. Burcu DOĞAN

 

Öğr. Gör. Cahit ÖZTÜRK

 

Öğr. Gör. Akın SAĞIROĞLU

Elektrik ve Otomasyon

 

Öğr. Gör. Abdulaziz CEYLAN (Böl. Bşk.)

 

Öğr. Gör. Zihni Alp ÇEVİK

 

Öğr. Gör. Nülifer DOĞRU

 

Öğr. Gör. Esin BABALIK

İDARİ PERSONEL ORGANIZASYON ŞEMAS

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ


Nazim CİNTOSUN

Şef

 

Hıdır GÜNDEŞ

Yazı İşleri

 

Erhan ARSLAN

(Memur)

Özel Kalem

 

Bölüm Sekreterlikleri

 

Aziz KİYE

(Memur)

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Nazım UÇAR

(Bilgisayar İşletmeni)

 

Hüseyin BALÇIK

(Teknisyen)

 

Mehmet KILILI

(Bilgisayar İşletmeni)

Tahakkuk Bürosu

 

Mehmet HAN

(Bilgisayar İşletmeni)

Taşınır Kayıt Kontrol, Arşiv

 

İmam Bakır KEBABCI

(Teknisyen)

Kütüphane

 

Mustafa ER

(4C)

İdari Hizmet

 

Orhan KORKULU

(Memur)