Yüksekokul Kurulu

YÜKSEKOKUL KURULU
Başkan : Doç. Dr. Mücahit ÇELİK
Üye : Öğr. Gör. Hüseyin DOĞAN 
Üye : Öğr. Gör. Zihni Alp ÇEVİK
Üye : Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ALBAYRAK
Üye : Öğr. Gör. Ersan YAZAN 
Üye : Öğr. Gör. Hüseyin KUTLU
Üye : Öğr. Gör. Erkan SARSICI
Üye : Öğr. Gör. Abdulkadir ŞAHİN
Üye : Öğr. Gör. Ahmet KAYA
Üye : Öğr. Gör. Bekir DEĞİRMENCİ
Raportör: Nazim CİNTOSUN