Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ALKIŞ ( Başkan)

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ALBAYRAK (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞANLI (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Mert ÖZGÜNER (Üye)

Öğr. Gör. Abdulaziz CEYLAN (Üye)

Nazım CİNTOSUN (Raportör)