Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Yrd. Doç.Dr. Hüseyin ALKIŞ ( Başkan)

Öğr. Gör Zihni Alp ÇEVİK (Üye)

Öğr. Gör. Hüseyin DOĞAN (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ALBAYRAK (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Önder ŞANLI (Üye)

Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK (Üye)

Nazım CİNTOSUN (Raportör)